ÓDRY ÁRPÁD Alapítvány

a Színház- és Filmművészeti Egyetemért és

a színház- és filmművészetért

Támogatott projektek

Az Alapítvány által támogatott művészeti alkotások

Részletek »

Pályázati döntések

Az Alapítvány által elbírált pályázatok és döntések

Pályázati döntések 2020. Részletek »

Pályázati döntések 2021. Részletek »

Pályázati döntések 2022. Részletek »

Pályázati döntések 2023. Részletek »

Archívum

Korábbi győztes pályázatok Részletek »

Kuratóriumi ülések meghívói és jegyzőkönyvei 2020. Részletek »

Kuratóriumi ülések meghívói és jegyzőkönyvei 2021. Részletek »

Kuratóriumi ülések meghívói és jegyzőkönyvei 2022. Részletek »

Pályázati felhívás

Az „Ódry Árpád Alapítvány ” pályázati felhívása

Az „Ódry Árpád Alapítvány” kuratóriuma

pályázati felhívást tesz közzé.

Az Alapítvány feladata a Színház- és Filmművészeti Egyetem elméleti és gyakorlati oktatási munkájának támogatása mellett a független színházak és színházi, művészeti csoportok, játszóhelyek, előadóművészek, filmes műhelyek, alkalmi filmes társulások, filmkészítők pénzbeli támogatása, szakmai képzésük segítése. Erre figyelemmel a kuratórium az alapítványi célok megvalósítására pályázatot hirdet.

Az Alapítvány nem támogat az Egyetem alaptevékenységéhez és a reguláris oktatáshoz tartozó, egyetemi költségvetésből finanszírozott tevékenységet és semmilyen juttatás-, illetve illetménykiegészítésre irányuló pályázatot. Az e körben benyújtott pályázatokat a kuratórium elutasítja.

Pályázhat

  • • minden, a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló, vagy 5 éven belül jogviszonyban állt hallgató, egyénileg vagy csoportosan.

Támogatható célok

–       tanulmányút; részvétel kutatási projektekben, rendezvényeken (pl. fesztiválok, szemlék, konferenciák, workshopok)

–      tréning, workshop, konferencia, konzultáció megvalósítása

–       reguláris oktatáson kívül a pályázati feltételnek megfelelő– új színházi előadás, film, színházpedagógiai foglalkozás létrehozása

–       egyéb célok, melyek a pályázók körének szakmai tudását és felkészültségét gyarapítják, elmélyítik.

A pályázat  keretösszege

Az egy pályázó által megszerezhető maximális támogatás nincs meghatározva.

A pályázat benyújtásának módja

A mellékelt „Pályázati kérelem” elnevezésű, kitöltött adatlapot aláírásokkal ellátva a odryalapitvany@odryalapitvany.hu címre kell elektronikusan eljuttatni.

A pályázat beadásának határideje

A pályázatok beadása folyamatos.

A pályázat elbírálása

A pályázatokat a kuratórium havonta bírálja el illetve, ha legalább 5 pályázati kérelem összegyűlt, illetve indokolt esetben, ettől eltérő ütemezésben is.

Azokat a pályázatokat, amelyek a jelen felhívás tartalmi és formai követelményeinek nem felelnek meg, a kuratórium – hiánypótlási eljárás nélkül – érvénytelennek minősíti.

A Kuratórium tagjai

Almási Tamás, Csizmadia Tibor, Földényi F. László, Hegedűs D. Géza.

A döntésről minden pályázó írásbeli értesítést kap az általa megadott elérhetőségen.

Csizmadia Tibor
a kuratórium elnöke

Budapest, 2021. március 08.

Az Alapítványról

Az Ódry Árpád Alapítvány, jogelődjétől a Várkonyi Zoltán Alapítványtól abban különbözik, hogy céljait kiterjesztve már nemcsak a Színház és Filmművészeti Egyetem oktatási tevékenységét segíti, de az onnan kikerült hallgatók szakmai munkáját is támogatja, felelősséget érezve a magyar színházi és filmes szakmáért.

A képzés a diploma megszerzése után sem zárul le, hiszen az utána következő szakmai munka tovább építi a hallgató művészi gondolkodását, hogy az egyetemen megszerzett ismeretek a gyakorlatban is teret kaphassanak.

Az Ódry Alapítvány névadója Ódry Árpád, a ’30-as évek legendás tanára, korának híres színházi embere. 1904-től a Nemzeti Színház tagja, 1912-től rendezője, majd főrendezője. Az első színészek egyike volt, aki a klasszikus szerepeket is realisztikusan, pátosz nélkül adta elő. 1929-ben lett az akkori Színiakadémia tanára, 1930-37 között pedig igazgatója. A Nemzeti Színház Örökös Tagja.

A róla elnevezett Vas utcai színházterem 1958-tól 2021-ig, megszűnéséig művészgenerációknak a bölcsője, vizsgaelőadások helyszíne, a progresszív magyar színházi kultúra egyik fellegvára volt.

Az Ódry Alapítvány célja, hogy névadójához hűen, segítse a művészeti oktatást, és támogassa azokat a közösségeket, melyek a színház és filmművészet megújításában közreműködnek.

Alapító okirat

2020. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet

Kiegészítő melléklet a 2020. évi beszámolóhoz

A Felügyelő Bizottság határozata a 2020. évre vonatkozó elszámolások ellenőrzéséről

Kuratóriumi ülések meghívói és jegyzőkönyvei 2020

Kuratóriumi ülések meghívói és jegyzőkönyvei 2021

Kuratóriumi ülések meghívói és jegyzőkönyvei 2022

Kuratóriumi ülések meghívói és jegyzőkönyvei 2023

Galéria a támogatott projektekről

Az Ódry Árpád Alapítvány pályázatokat ír ki az alábbi témákban:

Tanulmányút; részvétel kutatási projektekben, rendezvényeken (pl. fesztiválok, szemlék, konferenciák, workshopok)

tréning, workshop, konferencia, konzultáció megvalósítása

reguláris oktatáson kívül a pályázati feltételnek megfelelő– új színházi előadás, film, színházpedagógiai foglalkozás létrehozása

egyéb célok, melyek a pályázók körének szakmai tudását és felkészültségét gyarapítják, elmélyítik

© Copyright - Ódry Árpád Alapítvány. Minden jog fenntartva.                  ⎜ Adatvédelem